CATEGORIES
CONTACT

Contact: Manager He
Mob: 18022686148
Tel: 0759-3163213

SEARCH
CONTACT US

Zhanjiang Wukang Trade Co., Ltd.

Contact: Manager He
Mob: 18022686148
Tel: 0759-3163213
Website: www.wu-kang.com
Add: No. 6 Dongshan Road, Haitian, Chikan District, Zhanjiang City, Guangdong Province, China